Η ομάδα μας

Οι άνθρωποι που στελεχώνουν την Bold, είναι εξειδικευμένοι Επιστήμονες της Οικονομίας, της Λογιστικής και της Εργατολογίας, με γνώσεις και εμπειρία στο χώρο και με ιδιαίτερες δεξιότητες σε όλα τα αντικείμενα (φορολογικά, λογιστικά, εργατοτεχνικά, μελέτες έρευνες προγράμματα κλπ.). Συνδυάζουν την γνώση, την τεχνολογία και την καινοτομία, δίνοντας τις καλύτερες λύσεις καλύπτοντας τις ανάγκες της καθημερινότητας αλλά και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων των Εντολέων μας. Στην Bold επενδύουμε στον ανθρώπινο παράγοντα, τα στελέχη μας είναι άνθρωποι που πέρα από γνώσεις, εμπειρία και όρεξη για δουλειά, έχουν διορατικότητα, ικανότητες και πάθος για συνεχή εξέλιξη. Οι άνθρωποι μας, είναι η περηφάνια μας και προσθέτουν υπεραξία στην ποιότητα του έργου μας.